Uroczystść 3 Maja


Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę podczas gminnych uroczystości.