Rok szkolny 2020/2021


09.04.2021

Aktualności

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

 

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.


Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. 


Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

31.03.2021

Aktualności

Wiosenna przerwa świąteczna 1.04.2021 - 6.04.2021

26.03.2021

25.03.2021

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO


W dniu 16 marca br. został rozstrzygnięty Gminny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „WIELKANOC W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ”.

21.03.2021

Tydzień zawodów – czas na strzał w 10! Informacja dla uczniów i rodziców klasy VII i VIII

W ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” prowadzone jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice mają możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:
• od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
• od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:
1) 81 747 35 26
2) 500 303 388
3) 509 731 851
4) 81 5341010
5) 815853106
6) 82 5664110
Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .


21.03.2021

Witaj Wiosno!

Od wielu lat w naszej szkole zgodnie z tradycją uroczyście świętujemy nadejście Wiosny.

18.03.2021

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

11.03.2021

Zawodowy strzał w 10!

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców klasy 8, nauczycieli oraz inne zainteresowane osóby do uczestnictwa w spotkaniu

08.03.2021

8 MARCA

02.03.2021

Marzec miesiącem egzaminów próbnych w szkołach

01.03.2021

Prezentacja informatora z ofertą edukacyjną na Lubelszczyźnie

Minister Przemysław Czarnek uczestniczył dziś, 1 marca br. w prezentacji informatora o szkołach ponadpodstawowych w województwie lubelskim. Materiał został przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dla uczniów, rodziców informator to cenne narzędzie pomagające w podjęciu najlepszej decyzji podczas zbliżającej się rekrutacji.

04.02.2021

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie

W związku powrotem części uczniów do szkół, informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie zgłasza gotowość do pracy w systemie stacjonarnym na terenie placówek szkolnych.

01.02.2021

Bal karnawałowy w oddziale przedszkolnym

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

29.01.2021

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają naukę zdalną

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

15.01.2021

Organizacja nauki w szkołach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych,  wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

15.01.2021

Nauka po feriach

Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki - ogłosił, że od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas I - III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej.

05.01.2021

Grudniowe konkursy rozstrzygnięte

Wręczono nagrody w konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

04.01.2021

Aktualności

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, opracowała specjalny program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

04.01.2021

JAK KREATYWNIE SPĘDZIĆ FERIE?

Jak kreatywnie spędzać czas wolny?

03.01.2021

Książki zakupione do szkolnej biblioteki

Podczas realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych biblioteka szkolna wzbogaciła się o 255 książek. Duża ich część to lektury szkolne, bo stanowią one prawie 58% wszystkich zakupionych książek. Pozostałe to nowości wydawnicze, które z całą pewnością zachęcą uczniów do czytania.
Na zakup książek wydaliśmy 3100 zł, z czego 2480 zł to dotacja z budżetu Wojewody Lubelskiego, natomiast kwota udziału własnego Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Malicach”- to 620 zł.

18.12.2020

Życzenia świąteczne

"Bóg się rodzi..."

17.12.2020

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

11.12.2020

Aktualności

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:
· całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
· dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

07.12.2020

Mikołajki

Mikołajki obchodzone są 6 grudnia  jako dzień wspomnienia Świętego Mikołaja Biskupa Miry.

24.11.2020

Godziny pracy psychologa i pedagoga

0d 9 listopada do 30 stycznia 2021

22.11.2020

Zakupy książek do biblioteki

Jesteśmy w trakcie gromadzenia książek do biblioteki szkolnej w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Większość książek jest już w szkole i jest wypożyczana, na niektóre jeszcze musimy poczekać. Biblioteka wzbogaciła się o wiele lektur i nowości wydawniczych. Zachęcamy do wypożyczania, oczywiście z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Najlepszym rozwiązaniem jest umówienie się z bibliotekarzem za pomocą poczty elektronicznej elka_szewczuk@wp.pl 

20.11.2020

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

Konkurs plastyczny CARITAS pt. „Mój przyjaciel Anioł Stróż” został rozstrzygnięty.

15.11.2020

Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY

Pora zaprezentować Wasze zdjęcia z akcji „Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”
Pokazaliście, że książkę można czytać w wielu typowych i nietypowych miejscach. Zajrzyjcie do galerii.

10.11.2020

11 listopada - Święto Niepodległości

,,Dla Niepodległej’’

09.11.2020

„Mała książka – wielki człowiek”

Jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed dziećmi u progu szkolnej edukacji jest nauka czytania. Pierwszoklasiści, którzy stawiają pierwsze kroki w czytaniu otrzymali książeczki podczas uroczystości Ślubowania i pasowania na ucznia. Specjalnie przygotowana książeczka zaprasza pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury - tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.
Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

09.11.2020

11 listopada Święto Niepodległości - dzień wolny.

06.11.2020

Ważna informacja dla uczniów i rodziców!

06.11.2020

Ślubowanie kl. I


6 listopada 2020 r. w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej.

05.11.2020

Dzień Postaci z Bajek

05.11.2020

Realizacja projektów profilaktycznych

W bieżącym roku szkolnym realizowane były m.in. dwa projekty dotyczące profilaktyki uzależnień.

28.10.2020

DZIEŃ WOLNY

2 LISTOPADA 2020 (PONIEDZIAŁEK) - JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJEĆ! 

28.10.2020

Informacje dla rodziców

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI:

26.10.2020

Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII

Od 26.10.2020 klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH PAŹDZIERNIK  2020 INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH PAŹDZIERNIK 2020 INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH
26.10.2020

Aktualności

Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY

21.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej

Jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwana Dniem Nauczyciela.

16.10.2020

42 rocznica wyboru kard.Karola Wojtyły na papieża

Habemus Papam!” – „Mamy papieża!”

14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej

„Potrzeba wielkiego serca, aby nauczać młode umysły”

11.10.2020

Dzień Papieski, Rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża

16 października będziemy obchodzić 42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Wielu z nas nie było jeszcze wtedy na świecie, ale pamięć o Świętym Janie Pawle II niech pozostaje w nas żywa. Zachęcamy do wysłuchania i pośpiewania pieśni dla i  o Janie Pawle II. 

Nagrodzone prace naszych uczniów
Nagrodzone prace naszych uczniów
13.10.2020

Historia w pocztówce zamknięta – konkurs rozstrzygnięty

Parafialny Zespół Caritas przy kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego „Historia w pocztówce zamknięta”.

05.10.2020

Dzień Głośnego Czytania

Dzień Głośnego Czytania został ogłoszony w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki i stał się okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania:

Igor Mac - Dżentelmen Roku
Igor Mac - Dżentelmen Roku
30.10.2020

Dzień Chłopaka w naszej szkole!

30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka.

24.09.2020

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

 „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”- pod takim hasłem przebiegała tegoroczna ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata -Polska 2020, która jest organizowana nieprzerwanie od 1994r. 

17.09.2020

17 września 1939

16.09.2020

Dzień Kropki

15 września obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.

01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września - wtorek 2020 r.

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
07.04.2021

Aktualności

W marcu 2010 r. w naszej szkole odbędzie się konkurs wiedzy dotyczący twórczości Fryderyka Chopina. Znajomość wskazanej literatury obowiązkowa - szczegóły w regulaminie dostępnym w sekretariacie oraz zakładce "Pliki do pobrania".