Dzień Dziecka z festynem profilaktycznym


Kilka zdjęć z podsumowania programów profilaktycznych w Dniu Dziecka.