Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Malicach"


Istnieje możliwość przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia.

Po potrzebne dane proszę dzwonić.

Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie.

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Malicach"

Malice 37, 22-550 Werbkowice

NIP 9191826068

REGON 061406186

KRS 0000415789

 adres do korespondencji:

Malice 37, 22-550 Werbkowice

 

nr rachunku do wpłat składek członkowskich

79 2030 0045 1110 0000 0243 0570

 

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Malicach" zostało założone aby ratować szkołę, która decyzją władz Gminy Werbkowice została zamknięta 31.08.2012 r. 

Z tym nie mogli pogodzić się rodzice uczniów, absolwenci szkoły, nauczyciele. Z dniem 01.09.2012 r. powstała Publiczna Szkoła Podstawowa. Organem załozycielskim/prowadzącym zostało Stowarzyszenie.

Skład Zarządu w latach 2012-2015:  

1/Grzesiuk Alicja - prezes zarządu
2/ Jarosz Wioletta - z-ca prezesa zarządu
3/Kwiecińska Krystyna - skarbnik zarządu
4/Małek Magdalena - sekretarz zarządu
5/ Kochman Urszula - członek zarządu

W komisji rewizyjnej pracowały: Bogusława Pogorzelska, Beata Hawryluk, Małgorzata Żur.

 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pani A. Grzesiuk udało się pozyskać sponsora, który bezpłatnie przekazał dla szkoły drzwi przeciwpożarowe do kotłowni.

 

  

     W lutym 2015 r na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia  po wysłuchaniu i jednogłośnym przyjeciu sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej bardzo serdecznie podziękowano wszystkim za owocną pracę.  

W związku z upływem trzyletniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Anna Pogorzelska - prezes zarządu
  2. Beata Hawryluk - zastepca prezesa zarządu
  3. Wioletta Jarosz - skarbnik zarządu
  4. Małgorzata Żur - sekretarz zarządu
  5. Urszula Kochman - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Ewa Kawczyńska - przewodnicząca
  2. Wojciech Dworzycki - zastępca przewodniczącej
  3. Katarzyna Czuj - członek