Kadry


"...Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą"

Eliza Orzeszkowa

Dyrektor Szkoły:

mgr Marzanna Kozyra - przyroda

 

Nasi nauczyciele:

mgr Ewa Kawczyńska - wychowanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne

Aneta Kędzierawska – historia, muzyka, plastyka, świetlica

mgr Krystyna Kwiecińska - wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Małek – język rosyjski, język angielski

mgr Marta Kogut – język polski, świetlica, wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Pogorzelska -  wychowanie wczesnoszkolne, informatyka

mgr Elżbieta Szewczuk – wychowanie wczesnoszkolne, biblioteka, logopedia

ks. mgr Jan Borysowski – religia,

mgr Małgorzata Żur – matematyka

mgr Mariusz Wróbel - chemia,

mgr Grażyna Kwietniewska - geografia

mgr Bogdan Padkowski - fizyka, 

mgr Maciej Wójtowicz - wychowanie fizyczne

mgr Justyna Torba - biologia, 

Piotr Kapusta - technika, informatyka

mgr Zuzanna Ciesielczuk - psycholog szkolny