Kadry


"...Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą"

Eliza Orzeszkowa

Dyrektor Szkoły

mgr Marzanna Kozyra - przyroda

 

Nasi nauczyciele:

mgr Ewa Kawczyńska - wychowanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne

Aneta Kędzierawska – historia, muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne,

mgr Krystyna Kwiecińska - wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Małek – język rosyjski, język angielski

mgr Marta Kogut – język polski, świetlica

mgr Anna Pogorzelska -  wychowanie wczesnoszkolne, informatyka

mgr Elżbieta Szewczuk – wychowanie wczesnoszkolne, biblioteka, logopedia

Ks. mgr Ryszard Wróbel – religia,

mgr Małgorzata Żur – matematyka

mgr Barbara Donoch - chemia,

mgr Grażyna Kwietniewska - geografia

mgr Bogdan Padkowski - fizyka

mgr Beata Hornowska - jezyk polski, informatyka

mgr Maciej Wójtowicz - wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Czarczyński - matematyka, informatyka

Katarzyna Furlepa - biologia, wiedza o społeczeństwie