klasa VIII


26.10.2020

MATEMATYKA

21.12.2020

Temat: Kąty w czworokątach i trójkątach-zadania.

 

Szymon:

Zapisz temat, otwórz link, posłuchaj, obejrzyj, wykonaj ćwiczenia: 4, 5, 6 w zeszycie.

Link dla Ciebie: 

https://epodreczniki.pl/a/powtorzenie-wiadomosci-o-figurach-plaskich/D1ASqficv

 Przypominam o zadaniach z 14.12.2020

 

Dla pozostałych uczniów:

 

 • przeczytaj temat o czworokątach w podręczniku s.100 (dla przypomnienia)
 • z. 9, 10 str. 102  (zapisuj wszystkie obliczenia, które wykonujesz)
 • dodatkowo do wyboru z. 12,13,14/102 proszę o pełny zapis metody, a nie sam wynik ( Veronika obowiązkowo przynajmniej 2 zadania) 
 • Proszę o przesłanie zdjeć tego co zrobicie do godziny 15.

 

 


14.11.2020

Temat: Własności kątów-zadania

 

Szymon:

Zapisz temat, otwórz link, posłuchaj, obejrzyj, wykonaj ćwiczenia, ćw. 2,5,8,10-w zeszycie.

Link dla Ciebie:

https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-rodzaje/DFl8JznEJ

 

Dla pozostałych uczniów

Obejrzyjcie przykłady, wykonajcie interaktywne ćwiczenia

1. https://epodreczniki.pl/a/katy-utworzone-przez-dwie-proste-przeciete-trzecia-prosta/Dve5bVHmh

 • w zeszycie wykonajcie ćwiczenia 1, 3, 5, 6,2. 7, 8

przerysujcie rysunki i wpiszcie na nich odpowiednie miary kątów

w ćw. 7 zapiszcie wszystkie obliczenia do poszczególnych podpunktów

proszę o podawanie pełnych rozwiązań i odpowiedzi

- Dziewczyny uzupełniają ćwiczenia na s.38-40 - proszę o przesłanie zdjęć na Teamsa

-Chłopcy wysyłają na teamsa zdjęcia zadań wykonanych na dzisiejszej lekcji.

2. Jeśli masz kłopot z tym tematem, lub chcesz bardziej utrwalić: 

 • Obejrzyj film na kanale „Tomasz Gwiazda” na YouTube i utrwal wiedzę na temat kątów.

https://www.youtube.com/watch?v=O0XvY1Y97bc

 • Wykonaj ćwiczenia z zakresu obliczania kątów.

https://szaloneliczby.pl/oblicz-miary-katow-katy-naprzemianlegle-odpowiadajace-wierzcholkowe-przylegle/


10.11.2020

KARTA PRACY W "Pliki do pobrania"


29.10.2020

Temat: Rozwiązywanie równań z ułamkami. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą równań.

ćw.2/76,

Z.1/77 poziom B

 

 


28.10.2020

proszę poćwiczyć swoje umiejętności korzystając z linków:

https://szaloneliczby.pl/zredukuj-wyrazy-podobne/

https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne-sprawdzian-klasa-7/

https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-wyrazeniach-algebraicznych-sprawdzian-klasa-7/

https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-wszystkie-dzialania/

https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-rozbudowane/

 

 


27.10.2020

Temat: Rozwiązywanie równań metodą równań równoważnych.

 • Przepisz i zapamiętaj etapy rozwiązywania równań (dobra rada) s.76
 • Zapisz zdanie: "Równanie liniowe może mieć jedno rozwiązanie lub nieskończenie wiele rozwiązań, a może też nie mieć rozwiązania. "
 • Zapoznaj się z przykładami 1/75 i 3/76

wykonaj:

 • Cw,1/75, (zawsze pamiętaj o sprawdzeniu rozwiązania - obliczeniu wartości liczbowej Prawej i Lewej strony równania)
 • ćw. 3/77 

na ocenę powyżej dostatecznej dodatkowo:

 • z.1/77 poziom A i C (po 3 przykłady)
 • dla chętnych z 6/78

w razie problemów obejrzyj filmy:

1. https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281

2. https://pistacja.tv/film/mat00385-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-nawiasami?playlist=281

 

3.  https://pistacja.tv/film/mat00386-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-ulamkami?playlist=281

4. https://pistacja.tv/film/mat00400-rozwiazywanie-rownan-podsumowanie?playlist=281


26.10.2020

Temat: Mnożenie sum algebraicznych- zadania.

W "Plikach do pobrania" jest karta pracy z zadaniami. Proszę przepisać do zeszytu odpowiednie przykłady i obliczyć.

na ocenę dopuszczającą - z.1

na dostateczną - z. 1,2,3

na dobrą- z.1,2,3,4

na bardzo dobrą- z. 2,3,4,5

na celującą- z, 3,4,5,6

26.10.2020

Fizyka

Zagadnienia do opracowania na dzień 26-28.10.2020r.

27.10.2020

JĘZYK POLSKI, EDB/ WOS

30.10.2020       L:42

26.10.2020

HISTORIA

 29.10. 2020
Temat: Powstanie warszawskie.
-Przypomnijcie sobie okoliczności, w jakich doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych między rządem londyńskim a ZSRR.
-Ze strony 73 przeczytajcie okoliczności powołania polskich oddziałów wojskowych na terytorium ZSRR.
-Zapoznajcie się z wiadomościami z podrozdziałów: Akcja ,,Burza” i Decyzja o powstaniu.
(temat będzie kontynuowany)

27.10.2020

JĘZYK ANGIELSKI

27.10.2020

27.10.2020

JĘZYK ROSYJSKI

29.10.2020

27.10.2020

Biologia

21.10.2020

CHEMIA

28.10.2020 

27.10.2020

INFORMATYKA

03.11.2020 Informatyka 

27.10.2020

GEOGRAFIA

27.10.2020

26.03.2020

RELIGIA

27.10.2020

27.10.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE

27.10.2020r.

27.10.2020

Zajęcia wyrównawcze j. angielski

28.10.2020

27.10.2020

REWALIDACJA