klasa VI


27.10.2020

MATEMATYKA

21.12.2020

Temat:Dzielenie ułamków zwykłych. (rozłóżcie to na waszą 1 i 3 lekcję)

 • otwórz linki, obejrzyj prezentacje
 • podczas oglądania staraj się samodzielnie wykonywać polecenia (zatrzymuj prezentacje), zapisuj wszystkie podane ułamki i działania w zeszycie,
 • przepisz do zeszytu i zapamiętaj "zasady dzielenia ułamków" podane na koniec filmów pod hasłem Zapamiętaj

 

 1. https://pistacja.tv/film/mat00177-dzielenie-ulamkow-zwyklych-przez-liczby-naturalne?playlist=311
 2. https://pistacja.tv/film/mat00179-dzielenie-liczb-naturalnych-przez-ulamki-zwykle?playlist=311
 3. https://pistacja.tv/film/mat00178-dzielenie-ulamkow-zwyklych-przez-ulamki-zwykle?playlist=311
 4. https://pistacja.tv/film/mat00180-dzielenie-liczb-mieszanych?playlist=311

 

Praca domowa

Z.2/136 poziom B-C (po 3 przykłady) Pamiętaj o możliwości skracania w mnożeniu! Uważaj na znak minus!

 


14.12.2020

Temat: Mnożenie liczb-rozwiązywanie zadań.

 

Pamiętajcie o zapisywaniu wszystkich obliczeń, nie tylko wyników.!!!

Podręcznik:

z.8/131

Z.9/131 (Najpierw przeczytajcie w podręczniku informacje o potęgowaniu-s128)

zapiszcie regułę określającą znak wyniku potęgowania liczb ujemnych. 

z. 11/131

dla chętnych z.12/131 

 

Ćwiczenia:

Cw. 1-6/48-49

 

Jeśli mieliście kłopot z zadaniami albo chcecie więcej, to zachęcam do obejrzenia i rozwiązania zadań zamieszczonych pod linkami:

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-ulamka-przez-liczbe-naturalna/Dy36YKHjM

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-ulamkow-zwyklych/DVhyD6xLo

https://pistacja.tv/film/mat00186-mnozenie-ulamkow-dziesietnych-przez-10-100-1000?playlist=299

https://pistacja.tv/film/mat00185-pamieciowe-mnozenie-ulamkow-dziesietnych?playlist=299

https://pistacja.tv/film/mat00188-mnozenie-pisemne-liczb-dziesietnych?playlist=299

https://pistacja.tv/film/mat00161-potegowanie-liczb-ujemnych?playlist=466

https://pistacja.tv/film/mat00196-kwadrat-i-szescian-liczb-dziesietnych?playlist=299

 


07.12.2020

https://www.testportal.pl/test.html?t=ZdV5NdF7gcLa&lang=pl

 


30.10.2020

Temat: Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, ułamki właściwe i niewłaściwe.

 


28.10.2020

Temat: Porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych-powtórzenie.

 • Czy znasz odpowiedzi na następujące pytania? zapisz je w zeszycie
 1. Co to jest ułamek?
 2. Wskaż licznik i mianownik ułamka 3/4
 3. Co to znaczy „skrócić ułamek”?
 4. Jaki ułamek nazywamy właściwym, a jaki niewłaściwym?
 5. Podaj po trzy przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych..
 6. Podaj dwa przykłady liczb mieszanych.
 7. Przeczytaj (zapisz słownie lub jako) ułamek dziesiętny 16,73 , wskaż w nim cyfrę jedności i cyfrę dziesiątek
 • podręcznik s. 86 -porównywanie ułamków dziesiętnych
 • Poszukaj w pamięci lub w internecie jak porównujemy ułamki zwykłe o takich samych mianownikach, a jak o takich samych licznikach?
 • Wykonaj z.2/91 Poziom A

27.10.2020

Temat: NWW i NWD - zadania.

Przez 30 minut rozwiązuj zadania  w  Zeszycie ćwiczeń s 31-33 


 26.10.2020

Temat: Rozkład liczb na czynniki pierwsze, obliczanie NWW i NWD.

 

 • Zadanie 1. Ułóż liczbę! (ćwiczenie utrwalające wiadomości z poprzedniej lekcji- cechy podzielności liczb)

Za pomocą cyfr od 0 do 9 ułóż i zapisz w zeszycie liczby, spełniające podane własności:
a) liczba dwucyfrowa podzielna przez 9, której cyfry różnią się o 5,
b) liczba trzycyfrowa podzielna przez 5, której cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza od   cyfry jedności, a cyfra setek jest 3 razy większa niż cyfra dziesiątek,
c) liczba trzycyfrowa, której dzielnikiem jest liczba 4, ale ostatnią cyfrą tej liczby nie jest 0 ani 4,
d) liczba dwucyfrowa, która jest wielokrotnością liczby 27,
e) liczba trzycyfrowa podzielna jednocześnie przez 2 i 9.

 

 • Przeczytaj "Rozkład liczby na czynniki pierwsze" podręcznik s.80-81, na wzór "Przykładu 4" wykonaj:

  

z.5/83 (przykład a,c - pierwszym sposobem, b,d - drugim)

 

  

 • Zapoznaj się z metodą szukania NWW i NWD dwóch liczb (podręcznik s.79- "Przykład 2", s.80 "przykład 3") i wykonaj:

 

z.6/83 (a,b,c)

 

 Jeśli masz kłopot ze zrozumieniem treści w podręczniku możesz obejrzeć:

29.10.2020

RELIGIA

26.10.2020

JĘZYK ANGIELSKI

28.10.2020

27.10.2020

Technika/Informatyka

03.11.2020 Informatyka

26.10.2020

BIOLOGIA

26.10.2020

HISTORIA

 28.10.2020
Temat: Dlaczego Zamość to miasto idealne?

26.10.2020

PLASTYKA

27.10.2020

JĘZYK POLSKI

30.10.2020   L:42

27.10.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE

27.10.2020r.

27.10.2020

MUZYKA

29.10. 2020
Temat: W muzycznej kuchni. Elementy muzyki.
-Zapoznajcie się z wiadomościami ze strony 43-47.
-Wyjaśnijcie pojęcia: rytm, melodia, tempo, barwa dźwięku, dynamika, harmonia, artykulacja..

27.10.2020

GEOGRAFIA

27.10.2020

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE (J.POLSKI)