klasa VI


01.02.2021

Matematyka

22.03.2021

zajęcia kreatywne

- w plikach do pobrania znajduje się karta pracy z zadaniami do wykonania

 

matematyka: 

Temat: Pola wielokątów na kratce.

1.Podręcznik s.50-53 – jeszcze raz przeczytaj, zapoznaj się z przykładami i rysunkami.
2.Zapamiętaj niebieską ramkę s.51.

3. Wykonaj z.5-11/55 (do wyboru 3 zadania)
Ćw.10 /90

 


03.03.2021

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących trójkątów.

 

  • Odpowiedz na pytania. Wykonuj rysunki pomocnicze. Rozwiązania zapisuj w zeszycie:

 

z.1 Ile wynosi obwód trójkąta równoramiennego o podstawie 6 cm i ramieniu krótszym o 2 cm od podstawy?
z.2 Ile wynosi pole trójkąta, którego bok ma 5 cm, a wysokość opuszczona na ten bok jest równa 4 cm?
z.3 Jakiej długości mogą być przyprostokątne trójkąta, jeżeli jego pole jest równe 12cm2?

  • z.7/27; z.11/28

 


02.03.2021

https://pistacja.tv/film/mat00225-nierownosc-trojkata?playlist=373

https://pistacja.tv/film/mat00223-wysokosc-trojkata?playlist=373

https://www.youtube.com/watch?v=yFzqYnPoS0k

https://pistacja.tv/film/mat00239-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trojkata?playlist=392

https://pistacja.tv/film/mat00816-pole-trojkata-zadania?playlist=392

 


01.02.2021

Możecie zacząć od testu z przybliżania ułamków dziesiętnych:

Wejdzcie na Teams do zespołu matematyka klasa 6  i włączcie test. Na jego rozwiązanie macie 20 minut. Powodzenia.

 

Temat: Ułamek liczby - zadania.

  • z.4/163 (wskazówka: obliczaj etapami)
  • z.5/163 (wskazówka: zanim policzysz III ratę oblicz II, Nie zapomnij o odpowiedzi)
  • z.7163 (wskazówka: Zamień poprawnie na mniejsze jednostki- minuty na sekundy, jednostki dwumianowane na jednomianowane -min. i s. na sekundy itd.)
  • zadania dodatkowe:

z.8, 10/163

  •  Powtórz na kolejną lekcję kolejność wykonywania działań. Zamianę ułamków zwykłych na dziesiętne, oraz uł. dziesiętnych na zwykłe. 

 

27.10.2020

MATEMATYKA

21.12.2020

29.10.2020

RELIGIA

26.10.2020

JĘZYK ANGIELSKI

28.10.2020

27.10.2020

Technika/Informatyka

03.11.2020 Informatyka

26.10.2020

BIOLOGIA

26.10.2020

HISTORIA

 28.10.2020
Temat: Dlaczego Zamość to miasto idealne?

26.10.2020

PLASTYKA

27.10.2020

JĘZYK POLSKI

30.10.2020   L:42

27.10.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE

27.10.2020r.

27.10.2020

MUZYKA

29.10. 2020
Temat: W muzycznej kuchni. Elementy muzyki.
-Zapoznajcie się z wiadomościami ze strony 43-47.
-Wyjaśnijcie pojęcia: rytm, melodia, tempo, barwa dźwięku, dynamika, harmonia, artykulacja..

27.10.2020

GEOGRAFIA

27.10.2020

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE (J.POLSKI)