klasa V


03.03.2021

Matematyka

22.03.2021

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

• Przypomnij sobie co to jest równoległobok i romb i jakie mają własności.
• jeśli chcesz możesz wykonać zadanie "Na dobry początek" s.53 (wklej pod tematem powstałe pokolorowane figury)
• zapoznaj się z treścią podrecznika s.53-56.
• przepisz niebieskie ramki oraz przerysuj i zapisz to co trzymają w ręku dzieci s.54 (pamiętaj o zasadzie rysowania równolegoboków i rombów)
• ćw.1-5/109-110
• pomocne w zrozumieniu tematu mogą być:
https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu
https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw

https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw
https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/DIh1BABcW

________________________________________


03.03.2021

Temat: Mnożenie ułamków-zadania tekstowe.

  • z.6/25 (zastosuj umiejętność mnożenia i dzielenia liczb/uł.dziesiętnych przez 1000, 1000000)
  • z.9/26 (uwaga na jednostki!),
  • z.11,12/26 
  • ćw.6/97, 8,9/98
  • dla chętnych ćw.10/98

proszę wysłać zdjęcie s.98

27.10.2020

MATEMATYKA

27.10.2020

Technika/Informatyka

03.11.2020 Informatyka

27.10.2020

HISTORIA

30.10.2020

27.10.2020

JĘZYK POLSKI

30.10.2020            L:43

27.10.2020

MUZYKA

 29.10. 2020
Temat: Metrum, czyli miara. Zagadnienia i pojęcia związane z metrum muzycznym.
-Przeczytajcie temat ze strony 43-46.
-Wyjaśnijcie pojęcia: metrum, takt, akcent.

26.10.2020

PLASTYKA

 26.10.2020
Temat: Sztuka średniowiecza- romanizm.
1. Zapoznajcie się z wiadomościami ze strony 20.
2. Korzystając z tematu oraz słowniczka ze strony 70, wyjaśnij w zeszycie pojęcie- romanizm. (pracy nie odsyłajcie).

27.10.2020

TECHNIKA / INFORMATYKA

27.10.2020

RELIGIA

27.10.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE

27.10.2020r.

27.10.2020

BIOLOGIA

26.10.2020

27.10.2020

PLASTYKA

27.10.2020

GEOGRAFIA

27.10.2020

J. ANGIELSKI

26.10.2020