klasa V


27.10.2020

MATEMATYKA

 21.12.2020

Temat: Porównywanie ułamków o różnych mianownikach i licznikach.

 

 • Przypomnij sobie jak porównujemy ułamki o jednakowych mianownikach lub jednakowych licznikach (podręcznik s.152) - jeśli nie pamiętasz naucz się reguł na pamięć
 • Obejrzyj film, podczas oglądania wykonuj polecenia, zapisuj wszystkie ułamki i działania w zeszycie :

https://pistacja.tv/film/mat00112-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-roznych-licznikach-i-mianownikach?playlist=116

 • przepisz do zeszytu i zapamiętaj "zasady porównywania ułamków" podane na koniec filmu pod hasłem Zapamiętaj

 

 • Obejrzyj film, podczas oglądania wykonuj polecenia, zapisuj wszystkie liczby i działania w zeszycie :

https://pistacja.tv/film/mat00113-porownywanie-liczb-mieszanych?playlist=116

 • przepisz do zeszytu i zapamiętaj "Zasady porównywania liczb mieszanych" podane na koniec filmu pod hasłem Zapamiętaj

 

 • Praca domowa

Z.2/159 poziom A-C, dla chętnych dodatkowo D-M (z każdego poziomu po 2 przykłady)

 

 


18.12.2020

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków-ćwiczenia utrwalające.

Otwórzcie link i po obejrzeniu prezentacji,

w zeszycie wykonajcie ćwiczenia: 1,5, 8, 9, 10 zamieszczone w linku 

https://epodreczniki.pl/a/skracanie-i-rozszerzanie-ulamkow/DhDvlZaNC

 


14.12.2020

Temat: Ułamek jako część i jako iloraz-zadania.

Przeczytajcie uważnie Przykłady na s.146 w podręczniku. Na ich wzór rozwiążcie:

z.2/147, z.3, 4, 9/148

z.10/148 -możecie skorzystać z tangramu przygotowanego w poprzednim tygodniu, lub wyciąć kolejny- zgodnie z instrukcją. Na każdej części wpiszcie odpowiedni ułamek.

 

Jeśli mieliście kłopot z zadaniami albo chcecie więcej, to zachęcam do obejrzenia i rozwiązania zadań zamieszczonych pod linkami:

https://epodreczniki.pl/a/ulamek-jako-czesc-calosci/DNh00uKNG

https://epodreczniki.pl/a/ulamek-zwykly-jako-iloraz/Dy8JFhlMw

 


24.11.2020

Co to jest wysokość trójkąta?

 

20.11.2020

Temat: Konstruowanie trójkątów.

Obejrzyj: 

https://pistacja.tv/film/mat00224-konstruowanie-trojkatow?playlist=373

 

 • Narysuj w zeszycie wszystkie trójkąty pokazane na filmie.

 


30.10.2020

Temat:Kąty wierzchołkowe i przyległe.

przeczytaj podręcznik s.82-83

obejrzyj: https://pistacja.tv/film/mat00209-katy-przylegle?playlist=483 

https://pistacja.tv/film/mat00210-katy-wierzcholkowe?playlist=483

- wykonaj z.15,17/86

ćw.9,10/38

Z.I-III/87

 

 


28.10.2020

Temat: Wyszukiwanie i rozpoznawanie kątów.

Pamiętaj o poprawnym nazywaniu kątów -litera środkowa to wierzchołek kąta

z.5/83

z.7,8/84 (możesz pomóc sobie ekierką-kątem prostym)

dodatkowo z.14/85

 


27.10.2020

Temat: Rodzaje kątów. 

Podręcznik s.79-82 - przeczytaj.

Wypisz rodzaje kątów.

z. 1, 2, 3/83

 

 


26.10.2020

Temat:  Wyszukiwanie i rysowanie odcinków prostopadłych i równoległych.

 

Jeśli masz możliwość to obejrzyj: https://pistacja.tv/film/mat00198-proste-rownolegle-i-prostopadle?playlist=127   

   

 lub przyjrzyj się uważnie rysunkom i przeczytaj informacje w podręczniku na str. 74-75

 • wykonaj z.3/75, z.8/76, 11/77

 

Obejrzyj: https://pistacja.tv/film/mat00199-rysowanie-prostych-prostopadlych-za-pomoca-linijki-i-ekierki?playlist=127

 

 • wykonaj z.6/76

 

Obejrzyj: https://pistacja.tv/film/mat00200-rysowanie-prostych-rownoleglych-za-pomoca-linijki-i-ekierki?playlist=127

 

 • wykonaj z.7/76

 

 •  Dla utrwalenia wiadomości z poprzedniej lekcji obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00197-punkt-odcinek-prosta-polprosta?playlist=127

 

 

 

 

27.10.2020

Technika/Informatyka

03.11.2020 Informatyka

27.10.2020

HISTORIA

30.10.2020

27.10.2020

JĘZYK POLSKI

30.10.2020            L:43

27.10.2020

MUZYKA

 29.10. 2020
Temat: Metrum, czyli miara. Zagadnienia i pojęcia związane z metrum muzycznym.
-Przeczytajcie temat ze strony 43-46.
-Wyjaśnijcie pojęcia: metrum, takt, akcent.

26.10.2020

PLASTYKA

 26.10.2020
Temat: Sztuka średniowiecza- romanizm.
1. Zapoznajcie się z wiadomościami ze strony 20.
2. Korzystając z tematu oraz słowniczka ze strony 70, wyjaśnij w zeszycie pojęcie- romanizm. (pracy nie odsyłajcie).

27.10.2020

TECHNIKA / INFORMATYKA

27.10.2020

RELIGIA

27.10.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE

27.10.2020r.

27.10.2020

BIOLOGIA

26.10.2020

27.10.2020

PLASTYKA

27.10.2020

GEOGRAFIA

27.10.2020

J. ANGIELSKI

26.10.2020