klasa IV


27.10.2020

MATEMATYKA

08.04.2021

Temat: Cechy podzielności liczb przez 3 i 9 w zadaniach.

 • dla przypomnienia proszę przeczytać Przykład1, Przykład2 i Przykład3 s.201-202 w podręczniku (zwróćcie uwagę na sposób zapisu sprawdzania podzielności - zastosowanie strzałki)

 

 • z.4/202
 • z.5, 6, 7, 9 /203
 • zadanie "A to ciekawe" s.204 (wysłać)
 • Cw. 1-5/12-13 (zeszyt ćwiczeń cz.2) (proszę przesłać)

 

 


22.03.2021

Temat: Skala, plan, diagramy - zadania utrwalające

Z. 5, 6, 7/187 

Z. 9,10/188  

 


02.03.2021

Temat: Okrąg i koło w zadaniach.

1. Obejrzyj film, zwróć uwaę na pojęcia związane z okręgiem/kołem, różnicę między okręgiem a kołem.

https://pistacja.tv/film/mat00229-okrag-i-kolo-wprowadzenie?playlist=546

2.Obejrzyj film dotyczący rysowania okręgów i kół. Narysuj pod tematem okręgi/koła zgodnie z podaną instrukcją.

https://pistacja.tv/film/mat00231-rysowanie-okregow-za-pomoca-cyrkla?playlist=546

3. Wykonaj z.2,3,4/164

4. Wykonaj ćw. 1-5 str. 96-97

5. Dla chętnych: "A to ciekawe" s.164


01.02.2021

Temat: Miary czasu.

 • Przeczytaj informacje ze s.133-135.
 • Uważnie zapoznaj się z Przykładami.
 • Zapamiętaj wszystkie jednostki (Sowa przypomina, Sowa uczy) wypisz je pod tematem w kolejności rosnącej (zaczynając od najmniejszej) z podziałem na jednostki  zegarowe i jednostki kalendarzowe. 
 • Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń s. 80-81 (z.1-6)
 • Zagraj z rodzicami lub starszym rodzeństwem w grę "Piotruś liczy czas" przedstawioną w zeszycie ćwiczeń.

 


21.12.2020

Temat: Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych

 • Przeczytaj uważnie przykłady 1,2,3 str.118-119 w podręczniku.
 • otwórz link i zapoznaj się z Przykładem 1, Przykłądem 2  oraz Przykładem 3
 • Po obejrzeniu poszczególnych Przykładów  rozwiązuj w zeszycie: Ćwiczenie 1, Ćwiczenie 2 oraz Ćwiczenie 4 zamieszczone pod przykładami w linku (podczas pracy pomocne powinny być schematy do uzupełnienia) 
 • Link: 

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-pisemne-przez-liczby-wielocyfrowe/DHUPNUa2r

 • sprawdź poprawność obliczeń na kalkulatorze.

14.12.2020

Temat: Odejmowanie liczb sposobem pisemnym-ćwiczenia

 Pamiętajcie o zapisywaniu wszystkich obliczeń oraz odpowiedzi do zadań tekstowych. Obliczacie pisemnie!!!

 Z.2/109

z.3, 7, 9, 10 /110

 Jeśli mieliście kłopot z zadaniami albo chcecie więcej, to zachęcam do obejrzenia i rozwiązania zadań zamieszczonych pod linkami:

https://epodreczniki.pl/a/odejmowanie-liczb-naturalnych-sposobem-pisemnym/Dfq7uEflH

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-naturalnych-sposobem-pisemnym/DfLeejGBY


24.11.2020

Obejrzyj: 

https://pistacja.tv/film/mat00198-proste-rownolegle-i-prostopadle?playlist=127

 

To na Kolejną lekcję:

 


 20.11.2020

Temat: Rodzaje kątów-zadania

link do filmu:

https://pistacja.tv/film/mat00205-budowa-kata-rodzaje-katow?playlist=134

 

zachęcam do obejrzenia również tych filmików (przydadzą się na kolejnej lekcji):

https://pistacja.tv/film/mat00206-miara-katowa?playlist=134

https://pistacja.tv/film/mat00207-mierzenie-katow?playlist=134


10.11.2020

link do sprawdzianu 

https://www.testportal.pl/test.html?t=gfdEbJA7bjU3&lang=pl

 


5.11.2020

Temat: Powtórzenie przed sprawdzianem.

kliknij w link i rozwiąż zadania, jeśli pierwszy link nie działa spróbuj drugi, jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku rozwiąż trzecią wersję

https://www.testportal.pl/test.html?t=7ERAKemvnguT&lang=pl

próba 2

https://www.testportal.pl/test.html?t=3JgTw2ciQZ9A&lang=pl

wersja 3

 https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html


30.10.2020

Temat: Własności prostokąta.

z.1,2/147

W Plikach do pobrania załącznik rysunek do zamieszczenia pod tematem

 


28.10.2020

Temat: Działania na liczbach naturalnych-rozwiązywanie zadań.

Kontynuuj rozwiazywanie zadań powtórzeniowych s.62-63

Zapraszam jutro na wideolekcję tych, którym uda się zainstalować teams.


27.10.2020

Temat: Działania na liczbach naturalnych- powtórzenie.

Proszę przez 30 minut rozwiązywać zadania ze str. 62


26.10.2020

Temat: Szacowanie wyników w mnożeniu i dzieleniu.

 • jesli masz możliwość to obejrzyj film klikając w link: 

   https://pistacja.tv/film/mat00034-szacowanie-wynikow-dzialan?playlist=192

 • zapoznaj się z przykładem 3 i 4 w podręczniku na s.59-60 i podobnie wykonaj:

 z.4/60 i 5/61 

 • wykonaj dwa ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (s.35-36)

Uwaga do zadań 4 i 5/60-61

Tak zwiększaj, lub zmniejszaj liczby, aby łatwo było obliczać:

np. 31 x 9 to około 30 x 9 lub 31 x 10

51 : 9 to więcej niż 50 : 10 a mniej niż 54 : 9

 

Pamiętaj aby zapisywać sposób liczenia a nie tylko wynik!!

27.10.2020

MUZYKA

 27.10.2020
Temat: Z rytmem za pan brat.
1.Przeczytajcie wiadomości ze strony 36- 29.
2. Korzystajcie z wiadomości zawartych w temacie wyjaśnijcie w zeszycie pojęcia: rytm i pauza.

26.10.2020

PLASTYKA

26.10.2020
Temat: Płaskie plamy barwne a sztuka Egiptu.

27.10.2020

HISTORIA

 27.10.2020
Temat: Ojczyzna małych ojczyzn.
(kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji)
1. Przypomnijcie sobie wiadomości ze strony 23- 27.
2. Korzystając z wiadomości ze strony 26 wyjaśnijcie w zeszycie pojęcie- mała ojczyzna.
3. W zeszycie ćwiczeń, wykonajcie zadanie 1 i 2 ze strony 14-15.

27.10.2020

TECHNIKA / INFORMATYKA

03.11.2020

26.10.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wtorek 27.10.2020r.

27.10.2020

RELIGIA

 29.10.2020.

26.10.2020

PRZYRODA

 26.10.2020.

27.10.2020

JĘZYK POLSKI

30.10.2020   L:42

26.10.2020

Język angielski

28.10.2020