Kalendarz roku szkolnego


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe:  11 lutego  - 24 lutego 2019 r.

4. Egzamin ósmoklasisty: 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.

5. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r.

 

 

WAŻNE DATY:

 

* DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie § 5.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dyrektor szkoły ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

 

 - 2 listopada 2018 r.

 - 12 listapada 2018 r.

  - 2 stycznia 2019 r.

 - 15, 16, 17 kwiatnia 2019 r.

 - 2 maja 2019 r. 

 

 

 

 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.