Kalendarz roku szkolnego


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe:  13 - 26 stycznia  2020 r.

4. Egzamin ósmoklasisty: 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 09 - 14 kwietnia 2020 r.

5. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca 2020 r.

 

 

WAŻNE DATY:

 

* DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie § 5.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dyrektor szkoły ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

 

 - 14, 31 października 2019 r.

 - 2, 3 stycznia 2020 r.

 - 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

 - 12 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.