Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe:  01 - 14 luty  2021 r.

4. Egzamin ósmoklasisty: 25,26,27 maja 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 01-06 kwietnia 2021r.

5. Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Zakończenie roku szkolnego - 25 czerwca 2021 r.

 

 

WAŻNE DATY:

 

* DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie § 5.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dyrektor szkoły ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

 

 - 2 listopada 2020 r.

 - 12,13 listopada 2020 r.

 - 4 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.