Kalendarz roku szkolnego


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia - 31 grudnia 2017r.
3. Ferie zimowe:  29 stycznia  - 11 lutego 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 3 kwietnia 2018 r.

5. Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 2018r.

 

 

WAŻNE DATY:

 

* DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie § 5.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dyrektor szkoły ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

2, 3 listopada 2017 r.,

30 kwietnia 2018 r.,

2, 4 maja 2018 r.,

1 czerwca 2018 r.,

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.