Kadry


"...Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą"

Eliza Orzeszkowa

Dyrektor Szkoły

mgr Marzanna Kozyra - przyroda

 

Nasi nauczyciele:

mgr Ewa Kawczyńska - wychowanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne

Aneta Kędzierawska – historia, muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne,

mgr Krystyna Kwiecińska - wychowanie przedszkolne,wychowanie wczesnoszkolne

mgr Magdalena Małek – język rosyjski, język angielski

mgr Elżbieta Semaj – język polski

mgr Anna Pogorzelska - wychowanie przedszkolne, wychowanie wczesnoszkolne, informatyka

mgr Elżbieta Szewczuk – wychowanie wczesnoszkolne, biblioteka, logopedia

Ks. mgr Ryszard Wróbel – religia,

mgr Małgorzata Żur – matematyka, informatyka, 

mgr Teresa Ślusarz - chemia,

mgr Grażyna Kwietniewska - geografia

mgr Bogdan Padkowski - fizyka